Hoe werkt een sport en cultuurfonds?

Voor een Sport en Cultuurfonds is de samenwerking met publieke en private partners op lokaal en heel belangrijk.

Onze aanpak zorgt voor een samenwerkingsverband tussen de lokale overheid, horizont vzw en de lokale sport- en cultuurorganisaties en donateurs.

de organisatie

gemeente

De gemeente voorziet binnen een meerjaren samenwerking een startfinanciering en de inbedding in het lokaal beleid in welzijn, jeugd cultuur en sport.

Horizont

Horizont beheert het fonds en zorgt dat mensen zonder centen zo weinig mogelijk drempels ervaren om gebruik te maken van het fonds.

sport & cultuur

De leden van Sport en Cultuur organisaties zijn begunstigde. Ze helpen in de toeleiding en organiseren jaarlijks een fundraising activiteit.

donateurs

Naast de basisfinanciering van de lokale overheid geven we donateurs de kans om mensen te steunen in de eigen stad.

Wij doen meer

Met het Sport en Cultuurfonds biedt Horizont vzw een geïntegreerde dienstverlening aan de stad of gemeente.

Voor de gebruiker

promotie

Wij promoten de mogelijkheden van het sport en cultuurfonds via een brede mix van kanalen.

Toeleiding

We zorgen dat mensen zonder centen zo weinig mogelijk drempels ervaren om gebruik te maken van het fonds.

bemiddeling

Via ons kantoren netwerk zorgen voor het juiste aanbod voor iedereen. We nemen de administratieve last uit handen.

Voor de donateur

burgers

Wij zorgen ervoor dat iedereen met gerust hart kan doneren. Met de afgifte van een fiscaal attest.

bedrijven

Bedrijven kunnen nog gemakkelijker de lokale gemeenschap steunen. Zonder veel rompslomp.

Voor de lokale overheid

Financieel Beheer

Voor de diverse vragen en finaciële afhandeling zetten wij onze gespecialiseerde back office in.

rapportering

Horizont zorgt voor tussentijdse rapportering over inkomsten en uitgaven van het fonds.

geïntegreerd aanbod

Als lokale overheid kan je met één organisatie een geïntegreerd domeinoverschrijdend beleid uitrollen.